Sinu taristu projektijuhtimine kasumlikult

Infrafly aitab saada aru milline on igapäevane projekti kulude, tulude seis ja kasvatab kasumlikkust

Küsi demo
Digitaalsed töölehed tööajale, tehnikale ja materjalile
  • Projekti jälgimine raalajas
  • Säästad tänu täpsusele ja kontrollile töö ning tehnika kulult min 4%
  • Säästad palgaarvestuse ja eelarve halduse ajakulult min 4%

Projekti eelarve haldus
  • Tarkvara viib eelseadistatud kuluread eelarveridadega kokku, tuludesse saad lisada ainult tehtud mahud ja varem koju minna
  • Projekti ülevaade reaalaajas võimaldab teha kiireid otsuseid ja kindlamalt kontrollida kasumit
Tehnika
  • Tarkvara teeb kogu ettevõtte kasutatava ja remondis oleva tehnika nähtavaks kõigile osapooltele
  • Lihtne tehnika tööaja ja veateadete kogumine võimaldab tehnikaparki kuni 20% efektiivsemalt kasutada ning aitab jagada tehnika kasutusega seotud vastutust

Meid usaldavad

Oleme suunatud infra ja rasketehnika ettevõtetele

Teedeehitus
Teedehooldus
Teede pindamine
Asfalteerimine

Kasutajad

Igapäevane ülevaade projekti kuludest ja tuludest

Rahavoogude täpsemad prognoosid. Igapäevane tulude märkimine tänu teadaolevatele kuludele. Tehtud projektide ühikuhindade statistika ja asukohad hõlbustavad tulevaste hangete koostamist. Nädala ülevaade päevade kaupa tehtud kogukuludest, tuludest ja kasumist

Vaata palju Infraflyga säästad

Sinu võit:
0€
Aastane sääst eeldades, et 1 töötaja 1 tunni kulu ettevõttele on 20 eur ning võit 4%, lisaks eeldades, et ainult tehnika kulu projektide kulust on 25% ja millest võit 5%.
Töötaja keskmine 1h kulu 20 eur ettevõttele, millest 4%
0
Tehnika ajalooline kulu projektides eurides millest 25% tehnika kulu, millest 5%
0
Rauno Kööp
Projektijuht
+372 5561 2135
Küsi demo

Tasemed

Digitaalsed töölehed
Tulude kulude haldus
Tehnika haldus
Materjalid
Klienditugi
Hinnastamine
Kuu
Aasta
1-5 M €
Mikro

< 10 töötajat/tehnikat

Töölehe kinnitamine distantsilt

Asukohapõhine töölehe alustamine ja lõpetamine

Keera töölehed arveks sekundiga.

Kiire kulu projektide ja töötajate kaupa, eksport raamatupidamisele

Tehnika hõivatuse ja hoolduse info haldamine

Täpne tehnika tööaja arvestus, et säästa kütust, tehnikat, keskkonda ja olla kasumis

Materjalid ja nende kasutus projektis.

Videokoolitused

Email tugi

Telefon

Töötaja 24€

Juht 112€

5-20 M €
Väike

< 30 töötajat/30 tehnikat

Tunnipõhiste alltöövõtjate kulude haldus

Seadistatavad õigused igale töötajale, üksusele ja ärimudelile.

Eelarve haldus soovitud perioodi vaates.

Eelarve prognoos ja kulunud materjalide igapäevane ülevaade.

Tehnika remondiga seotud andmestiku haldus

Tehnika planeerimine kalendris (projekti kaetus masinate ja tööjõuga, tehnika hõivatus)

Projektipõhised ja ettevõtteülesed materjalide hinna võimalikud seadistused

Tööplatsi treeningud

Slack

Töötaja 28€

Juht 126€

20-500 M €
Suur

<1500+ töötajat/tehnikat

Kõik eelnev + tööde seos eelarvega, objektiga, kindla tehnika ja materjaliga

Filtreerimine töötaja, üksuste ja projektide kaupa.

Kõik eelnev + Digitaalsete töölehtede kulugruppide ning eelarveridade kaupa automatiseeritud jaotus

Automatiseeritud tulude sisestamine igapäevaselt vastavalt tehtud kulutustele ja eelarverea kogustele

Integratsioonid raamatupidamisega

Kõik eelnev+ Hooldused, veateadete haldus, näidud, tankimised, remondid ja remondi materjalide haldus kõik ühes kohas
Tehnika hinna seadistused (ettevõtteülene, kulueelarvete põhine)

Integratsioonid

Kõik eelnev + Integratsioonid ladudega

Kõik eelnev + Jpm

Võta ühendust

Kontakt

Rauno Kööp
Projektijuht
+372 5561 2135
Küsi demo
Infrafly OÜ
14368442
Valukoja 7, Tallinn